Trygga dörrar

Bara den som blivit utsatt för inbrott förstår obehaget det innebär. Med en säkerhetsdörr till lägenheten ger du inkräktarna en tuffare match. Vi erbjuder genuina, stryktåliga ståldörrar, noggrant utformade för att stå emot varje typ av angrepp men också brand, rök, besvärande dofter och oljud. Säkerhetsdörrar används även i skalskydd för butikslokaler, företagslokaler, skolor, sjukhus & kontorsbyggnader.

Tamburdörr/Lägenhetsdörr RC3

  • Brandklass: EI30SaS200 | A60SaS200
  • Ljudreduktion: Rw 38dB | Rw 43dB
  • Rökgastäthet: Sa/S200 (Sm)
  • U-värde: 2,7 W/m2K

Våra säkerhetsdörrar ger ett effektivt skydd mot störande ljud. Alla modeller uppfyller kravet på ljudreduktion från trapphuset med Rw 38dB och Rw 43dB.

Säkerhetsklassad

Robusts säkerhetsdörrar är testade och certifierade enligt den senaste europeiska standarden SS-EN 1627. Standarden tar fasta på dörrens förmåga att stå emot ett angreppsförsök. Robusts säkerhetsdörrar lever upp till klass RC 3 enligt EN 1627.
Skydd
100%
A-klass
Bromsar
temperaturförändringar

Fem års inbrottsskyddsgaranti

För att visa vår tilltro till dörren ges alltid 5 års inbrottsskyddsgaranti. Om någon – mot all förmodan – lyckas forcera dörren utan nyckel, monterar vi in en likadan dörr utan kostnad. Förutsättningen är att dörren är monterad av en av oss certifierad montör samt att villkoren i garantibeviset är uppfyllda

Brandklass och rökgastäthet

Våra utvändiga brandklassade dörrar är CE-märkta enligt den nya standarden och uppfyller brandklasserna EI215 EW30, EI215 EW60, EI230, EI230 EW60, vilket innebär att dörrarna är både isolerande och uppfyller täthetskraven i 30 respektive 60 minuter. Spridning av rök och gaser är den enskilt största dödsorsaken i samband med brand.

För att svara upp mot Boverkets föreskrifter från 1 januari 2013 uppfyller våra säkerhetsdörrar även brandgastäthetsklass Sa/S200, vilket innebär att dörren sluter tätt och förhindrar rök och skadliga gaser att passera. Rökgastäthetsklass Sa påvisar dörrens förmåga att sluta tätt mot rumstempererad gas medan Rökgastäthetsklass S200 (benämndes tidigare Sm men har likställda krav) avser kapaciteten att hindra varm rök att passera. I båda fallen ger Robusts dörrar brandgastäthet i båda riktningarna.

Offertförfrågan

Kungsvägen 60, 682 90 Nykroppa

Tryggt och säkert

På Robust har vi byggt dörrar i över 50 år. Vi har slipat på detaljerna och utvecklat en dörr som uppfyller alla tänkbara krav. En dörr som står emot de tuffa påfrestningarna och samtidigt ger ett lyft åt varje miljö.

Copyright ROBUST Novoferm Group. All rights reserved.