Robust Ståldörrar

På Robust Ståldörrar AB har vi tillverkat dörrar i över 40 år. Vår specialitet ligger tveklöst inom säkerhet där vi erbjuder trygga säkerhetsdörrar för lägenheter samt stabila branddörrar för bostäder, industri och offentliga miljöer. Fabriken i värmländska Nykroppa är idag en högmodern anläggning med resurser för tillverkning av de flesta dörrtyper.

Läs mer

Organisation

Robust Ståldörrar AB har sedan maj 2019 en ny stabil huvudägare, Novoferm Group.

Novoferm är sedan 2003 en del av den japanska Sanwa-koncernen (ägd av Sanwa Holdings Corporation) som är världsledande inom området dörr- och portsystem. Med över 3000 anställda i Europa är Novoferm en av de ledande europeiska systemleverantörerna av dörr- och portlösningar samt dockningssystem för privat, kommersiell och industriell tillämpning. Grundat 1955 i västra Tyskland, har företaget nu produktionsanläggningar på flertalet platser i Europa och Asien och distribuerar sina produkter genom flera nationella dotterbolag och samarbetspartners i många länder runtom i världen.

Läs mer

Historiken ger oss styrkan

Vår dörrtillverkning har sin historia. Under olika namn och ägare finns rötter, djupa nog att ta oss tillbaks ända till slutet av 1800-talet. Mycket har dock förändrats över tiden.

Dörrtillverkningen i Nykroppa påbörjades 1971 som ett resultat av en lyckosam dialog mellan svenska staten och dörrtillverkaren Rosengrens i samband med strukturrationaliseringar inom Nykroppa Jernverk. Ett antal namn- och ägarskiften senare antogs 1992 vårt nuvarande namn Robust Ståldörrar AB. Sedan 2019 är Novoferm Group vår huvudägare.

Kvalitet och miljö

Kvalitet är ett självklart nyckelord som går som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 och miljöcertifiering enligt ISO 140001 ger oss styrning och kontroll men är också ett effektivt verktyg för att möta våra kunders behov, nu och i framtiden.

Det är för oss en självklarhet att producera på ett sätt som minimerar påverkan på miljön. I praktiken innebär detta hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, genomtänkta system för återanvändning av material och produktionsmetoder som förhindrar alla typer av föroreningar.

Läs mer

Vi på Robust

Vårt team

Vårt team består av hängivna och engagerade kollegor som arbetar dedikerat för att leverera Sveriges bästa dörrar.

Niklas Hägerklint

Niklas Hägerklint

Interims VD

0793 - 34 52 52
niklas.hagerklint@robust.s
Patric Widing

Patric Widing

Produktions-/Inköpschef

0706 - 50 91 85
patric.widing@robust.se
Josephine Johansson

Josephine Johansson

försäljning- och marknadschef

0767 - 21 27 69
josephine.johansson@robust.se
Robert Brask

Robert Brask

R&D-chef

0720 - 73 14 53
robert.brask@robust.se
Jasmine Engen

Jasmine Engen

Innesäljare

0590 - 187 25 offert@robust.se order@robust.se
Lina Øygarden

Lina Øygarden

Innesäljare

0590 - 187 00 offert@robust.se order@robust.se
Kenneth Johansson

Kenneth Johansson

Leveransansvarig

0590 - 187 34 kenneth.johansson@robust.se
Lennart Graaf

Lennart Graaf

Innesäljare

0590 - 187 37 offert@robust.se order@robust.se
Markus Alpstam

Markus Alpstam

Fältsäljare

0720 - 72 97 25 markus.alpstam@robust.se
Mika Uutela

Mika Uutela

Fältsäljare

0702 - 14 03 70 mika.uutela@robust.se
Hampus Andersson

Hampus Andersson

Säljare

0730 - 22 22 07 hampus.andersson@robust.se