Branddörrar i offentlig miljö

I offentliga miljöer är brandskyddet inte alltid valbart utan ett, av myndigheterna, fastställt krav omgärdat av skyddsföreskrifter. Branddörren ska vara isolerande för att bromsa temperaturökningar till följd av brand. Den ska också sluta tätt för att förhindra rök och skadliga gaser att passera, vilket är den enskilt största garantin för fler räddade liv.

Brandlucka 90

  • Brandklass: A60 | A90

Branddörren är en värdefull gardering och ett förstärkt personskydd i idrottshallar, skolor, varuhus, restauranger, nöjeslokaler och andra miljöer där brand och rökutveckling kan få allvarliga konsekvenser.

Viktig del av kompletta skalskyddslösningar

För att begränsa brandens effekt ska dörrar och andra skalskyddslösningar uppfylla samma höga säkerhetskrav som den brandcellsgräns – vägg, tak, golv – de monterats i. Våra dörrar är konstruerade för att med marginal motsvara dessa krav. Skalskyddet innefattar även egenskaper nödvändiga för att förhindra intrång och här erbjuder våra dörrar många fördelar. Väl genomtänkta brytskydd och bakkantssäkringar mot karm ger extra gardering mot inbrott. Cylinderlås med låsring ger skydd åt hela låscylindern, där cylinderringens koniska form gör det nästintill omöjligt att få fäste vid försök att bryta bort cylinderringen och låscylindern från dörrbladet. Dörrarna kan också förses med olika typer av elfunktioner som elslutbleck, lås med microbrytare, eltryckeslås och motorlås.
Skydd
100%
A-klass
Bromsar
temperaturförändringar

Ljudreduktion

Branddörren (BY) ger också ett effektivt skydd mot störande ljud. Den finns i Rw 38dB, Rw 39dB, Rw 43 db, Rw45db. Utvändiga dörrar CE-märks. Hinder mot rök och lukt. Robust branddörrar har en specialutvecklad karm med tätningslist. Konstruktionen tätar skarven mellan dörr och karm och förhindrar spridning av rök och gaser. Tätningslisten reducerar också spridning av oönskade lukter

Tryggt brandskydd

Branddörren (BY) är utvecklad för miljöer med höga brandkrav och uppfyller skyddsklassen A60. För högre brandklass kan man välja vår brandytterdörr (BYR) som uppfyller brandklass A90. Dörr, karm och anslagströskel är av stål med helt andra brandegenskaper än trä. Material och konstruktion ger också dörren god stabilitet.

Vår nyaste branddörr (BA) uppfyller brandklass A120/EI60 vilket innebär extremt goda egenskaper att bromsa snabba temperaturstegringar. Mer information om Robusts brandklasser finns i våra datablad.

Dörren erbjuds som enkeldörr i storlekar upp till 12 x 25 m, alternativt i pardörrsutförande med maxmåttet 23 x 25 m.

Offertförfrågan

Kungsvägen 60, 682 90 Nykroppa

Tryggt och säkert

På Robust har vi byggt dörrar i över 50 år. Vi har slipat på detaljerna och utvecklat en dörr som uppfyller alla tänkbara krav. En dörr som står emot de tuffa påfrestningarna och samtidigt ger ett lyft åt varje miljö.

Copyright ROBUST Novoferm Group. All rights reserved.