Branddörrar i offentlig miljö

I offentliga miljöer är brandskyddet inte alltid valbart utan ett, av myndigheterna, fastställt krav omgärdat av skyddsföreskrifter. Branddörren ska vara isolerande för att bromsa temperaturökningar till följd av brand. Den ska också sluta tätt för att förhindra rök och skadliga gaser att passera, vilket är den enskilt största garantin för fler räddade liv.

Branddörr 90Sa

Brandklass: A60Sa | A90Sa

Ljudreduktion: Rw 33 dB

Rökgastäthet: Sa

U-värde: 1,7 W/m2K

Viktig del av kompletta skalskyddslösningar

För att begränsa brandens effekt ska dörrar och andra skalskyddslösningar uppfylla samma höga säkerhetskrav som den brandcellsgräns – vägg, tak, golv – de monterats i. Våra dörrar är konstruerade för att med marginal motsvara dessa krav.

Läs mer

100%

Skydd

Branddörrar i offentlig miljö

I offentliga miljöer är brandskyddet inte alltid valbart utan ett, av myndigheterna, fastställt krav omgärdat av skyddsföreskrifter. Branddörren ska vara isolerande för att bromsa temperaturökningar till följd av brand. Den ska också sluta tätt för att förhindra rök och skadliga gaser att passera, vilket är den enskilt största garantin för fler räddade liv.

A-klass

Bromsar temperaturförändringar