Trygga dörrar

Soprumsdörr

Brandklass: EI30Sa(S200) | A60Sa(S200) | A90Sa

Ljudreduktion: Rw 33 dB | Rw 38 dB

Rökgastäthet: Sa

U-värde: 1,7 W/m2K, 2,7 W/m2K

Säkerhetsklassad

Robusts säkerhetsdörrar är testade och certifierade enligt den senaste europeiska standarden SS-EN 1627. Standarden tar fasta på dörrens förmåga att stå emot ett angreppsförsök. Robusts säkerhetsdörrar lever upp till klass RC 3 enligt EN 1627.

100%

Skydd

Trygga dörrar

A-klass

Bromsar temperaturförändringar