Trygga dörrar

Skalskyddsdörr RC3

Brandklass: EI215 EW30SaS200 | EI230SaS200

Ljudreduktion: Rw 38 dB | Rw 43 dB

Rökgastäthet: Sa S200

Säkerhetsklass: RC3

U-värde: 1,8 W/m2K

  • Design

    • Vår Skalskyddsdörr RC3 levereras i aluzink med korrosivitesklass C3. Du kan också välja att lägga till en av våra standardkulörer till ett mycket fördelaktigt pris, du hittar kulörkartan med dessa under fliken downloads. Självklart erbjuder vi även målning i övriga NCS/RAL-kulörer.
  • Brandklasser

    • EI215 EW30SaS200, EI230SaS200: 15 eller 30 minuters värmemotstånd, 30 minuters brandmotstånd, motstånd för kall och varm rökgas.
  • Dokumentation

Säkerhetsklassad

Robusts säkerhetsdörrar är testade och certifierade enligt den senaste europeiska standarden SS-EN 1627. Standarden tar fasta på dörrens förmåga att stå emot ett angreppsförsök. Robusts säkerhetsdörrar lever upp till klass RC 3 enligt EN 1627.

100%

Skydd

Trygga dörrar

A-klass

Bromsar temperaturförändringar