Introducerar Robusts nya glasade stålprofilsystem

Robust stålpartier finns som både oklassat samt brandisolerat profilsystem med en kärna av brandsäker isolering för glasdörrar, skiljeväggar och fönstersektioner. Robust stålpartier tillverkas i vår egenägda Novofermfabrik och är testade efter både svenska typgodkännanden och europeiska standarder. Glaspartier blir allt mer populära samtidigt som kraven på säkerhet ökar. Med vårt glasade profilsystem behöver ni inte välja mellan säkerhet, ljud eller design, med Robust stålpartier får du både stil och säkerhet i samma paket.

Glaspartier

Brandklass: EI30 | EI60 | EI90

Ljudreduktion: Rw 35 dB | Rw 40 dB | Rw 45 dB

Rökgastäthet: S200

 • Design

  • Robust stålprofilsystem är avsett att användas till glasdörrar, sidoljus, överljus, vägg och fönsteravsnitt, på kontor, flygplatser, hotell, banker, ambassader, sjukhus, i köpcenter mm där det ställs höga krav på funktion och utseende. Robust stålprofilsystem går naturligtvis att få tvåfärgsmålade eller i exempelvis udda former. Glasade stålprofilsystem ger en känsla av rymd och modernism utan att för den skull göra avkall på säkerhet.
 • Brandklasser

  • I offentliga miljöer är brandskyddet inte alltid valbart utan ett, av myndigheterna, fastställt krav omgärdat av skyddsföreskrifter.
  • I olika skyddsklasser föreskrivs nivåer på brandskyddande egenskaper. Stålpartiet ska genom konstruktion och materialval stå emot brandspridning och vara isolerade för att bromsa temperaturökningar. Den ska också sluta tätt för att förhindra spridning av rök och skadliga gaser.
  • Robust stålpartier är godkända enligt brandklasserna EI30 / EI60 / EI 90. Siffrorna anger hur länge partiet ska stå emot täthetskrav mot brand.
 • Ljudisolering

  • Våra stålpartier ger också ett effektivt skydd mot störande ljud. Kravet på ljudreduktion skiljer sig beroende på omgivande miljöer etc. Robust stålpartier går att få i olika utförande gällande ljudreduktionskrav.
 • Säkerhetsklass

  • Robust stålpartier är testade och certifierade enligt den Europeiska standarden. Standarden tar fasta på partiets förmåga att stå emot angreppsförsök. Robust stålparti lever upp till klass RC3 i vissa utföranden.

Upp till två timmars brandsskydd

Robusts brandsäkra stålpartier har testats enligt DIN 4102 och DIN 18095 samt DIN EN 1634. Väggsektionerna står emot brand i upp till 60 minuter, vissa typer upp till 90 minuter. Dörr- och väggsektioner utgör brandväggar i till exempel korridorer, huvudpassager och trapphus som används som utrymningsvägar vid brand. Den solida och brandisolerade kärnan mellan stålprofilerna minskar effektivt värmeöverföringen från sidan av dörren eller väggen som exponeras för elden.

100%

Skydd

Introducerar Robusts nya glasade stålprofilsystem

Robust stålpartier finns som både oklassat samt brandisolerat profilsystem med en kärna av brandsäker isolering för glasdörrar, skiljeväggar och fönstersektioner. Robust stålpartier tillverkas i vår egenägda Novofermfabrik och är testade efter både svenska typgodkännanden och europeiska standarder. Glaspartier blir allt mer populära samtidigt som kraven på säkerhet ökar. Med vårt glasade profilsystem behöver ni inte välja mellan säkerhet, ljud eller design, med Robust stålpartier får du både stil och säkerhet i samma paket.

Säkerhetsglas enligt SS-EN 1522

Ljudreduktion upp till Rw 45dB