Branddörrar i offentlig miljö

Branddörr 90Sa

Brandklass: A60Sa | A90Sa

Ljudreduktion: Rw 33 dB

Rökgastäthet: Sa

U-värde: 1,7 W/m2K

Viktig del av kompletta skalskyddslösningar

För att begränsa brandens effekt ska dörrar och andra skalskyddslösningar uppfylla samma höga säkerhetskrav som den brandcellsgräns – vägg, tak, golv – de monterats i. Våra dörrar är konstruerade för att med marginal motsvara dessa krav.

Läs mer
100%

Skydd

Branddörrar i offentlig miljö

A-klass

Bromsar temperaturförändringar