Branddörrar i offentlig miljö

Branddörr 60SaS200

Brandklass: EI30SaS200 | A60SaS200

Ljudreduktion: Rw 38 dB

Rökgastäthet: Sa | S200

U-värde: 2,7 W/m2K

Viktig del av kompletta skalskyddslösningar

För att begränsa brandens effekt ska dörrar och andra skalskyddslösningar uppfylla samma höga säkerhetskrav som den brandcellsgräns – vägg, tak, golv – de monterats i. Våra dörrar är konstruerade för att med marginal motsvara dessa krav.

Läs mer
100%

Skydd

Branddörrar i offentlig miljö

A-klass

Bromsar temperaturförändringar