Säkerhetsdörrar


En bra dörr är för oss en snygg entré till hemmet men också ett sätt att stänga ute ljud och dofter, en gardering mot brand och rök och framförallt, en trygghet för att förhindra oönskade intrång. Våra säkerhetsdörrar innehåller ett flertal detaljer, både synliga och osynliga, som ytterligare förstärker säkerheten. Den komplexa kravbilden gör konstruktionen och de små finesserna extra viktiga.

Material

Robusts säkerhetsdörrar bygger på en konstruktion av stål. Detsamma gäller de karmar som omger dörren.

Gångjärn

Utsatta delar som exempelvis gångjärnen är utformade för att stå emot de hjälpmedel tjuven använder. Justerbara gångjärn gör att dörrens vikt fördelas till samtliga gångjärn. Detta minskar belastningen på karmen och förhindrar att dörren hänger sig.

Lås

Säkerhetsdörren är alltid försedd med godkända klass 3-lås av hakregeltyp som låser dörrbladet till karmen och försvårar försök till inbrott. Karmen är förstärkt vid gångjärnen och på låssidan.
Hakregeln låses ut och in med nyckel eller magnetvredcylinder, tryckesfallen dras in med trycke.
Ska beslås med dubbla runda cylindrar för bibehållen säkerhetsklass.

Robusts säkerhetsdörrar är testade och certifierade enligt den senaste europeiska standarden SS-EN 1627 samt för även den äldre svenska standarden SS 817345. Standarderna tar fasta på dörrens förmåga att stå emot ett angreppsförsök. Robusts säkerhetsdörrar lever upp till klass RC 3 enligt EN 1627.
Dörrar och karmar levereras som standard i vit eller i valfri standard träfoliering. Aluzink har högre prestanda och korrosionsbeständighet jämfört med varmförzinkat stål som måste grundmålas, medan Aluzink kan sitta i utomhusmiljö utan att behöva efterbehandlas. Robust Aluzink är även primad för att kunna täckmålas direkt om så önskas. Som tillval erbjuds även laminat eller andra kulörer anpassade efter den miljö där dörren monteras. I miljöer med speciella designkrav kan dörrarna förses med glasöppningar, profilering mm.

Dörrblad

Dörrbladet är – för säkerhets skull – tillverkat av aluzink, prelackad vit eller folierad aluzinkplåt och är isolerat med mineralull. Utsidan – dörrens ansikte – kan däremot ges många olika utseenden.
Vårt dörrprogram innehåller hela spektrat, från vackra dörrar med träutseende eller enfärgade folier till lackerade varianter. Ett urval av våra olika folieringar ser du till höger. Dörrarna kan hos vissa av våra återförsäljare – med hjälp av dekorlister, alternativt dörrspeglar – anpassas till huset karaktär.

Stålkarm

Karmen är även den tillverkad av stål. Bakkantstappar håller dörren på plats även om gångjärnen kapats.

Standardutförande

Levereras komplett med karm och tätningslist samt huvudlås ASSA 410 klass 3 enligt SSF 3522.

Extrautrustning

Brevinkast, dörrkik, extralås, ringklocka, eklist, nyckeltub, dörrhandtag och dörrstängare är exempel på tillval. Dörrbladet och karm kan färdigmålas enligt NCS/RAL-skalan alternativt folieras.

Robust dörrar är trygga dörrar

Bara den som blivit utsatt för inbrott förstår obehaget det innebär. Med en säkerhetsdörr till lägenheten ger du inkräktarna en tuffare match. Vi erbjuder genuina, stryktåliga ståldörrar, noggrant utformade för att stå emot varje typ av angrepp men också brand, rök, besvärande dofter och oljud. Säkerhetsdörrar används även i skalskydd för butikslokaler, företagslokaler, skolor, sjukhus & kontorsbyggnader.SS-EN 1627


RC 3


Säkerhetsklassad


Robusts säkerhetsdörrar är testade och certifierade enligt den senaste europeiska standarden SS-EN 1627. Standarden tar fasta på dörrens förmåga att stå emot ett angreppsförsök. Robusts säkerhetsdörrar lever upp till klass RC 3 enligt EN 1627.

Skydd

100 %


Brandklass och rökgastäthet


Säkerhetsdörrarna är också brandklassade enligt EI30, EI215, EW30, EI215, EW60, EI230, EI230, EW60 och A60, vilket innebär att dörrarna är både isolerande och uppfyller täthetskraven i 30 respektive 60 minuter. Spridning av rök och gaser är den enskilt största dödsorsaken i samband med brand.
För att svara upp mot Boverkets föreskrifter från 1 januari 2013 uppfyller våra säkerhetsdörrar även brandgastäthetsklass Sa/S200, vilket innebär att dörren sluter tätt och förhindrar rök och skadliga gaser att passera. Rökgastäthetsklass Sa påvisar dörrens förmåga att sluta tätt mot rumstempererad gas medan Rökgastäthetsklass S200 (benämndes tidigare Sm men har likställda krav) avser kapaciteten att hindra varm rök att passera. I båda fallen ger Robusts dörrar brandgastäthet i båda riktningarna.Fem års inbrottsskyddsgaranti

För att visa vår tilltro till dörren ges alltid 5 års inbrottsskyddsgaranti. Om någon – mot all förmodan – lyckas forcera dörren utan nyckel, monterar vi in en likadan dörr utan kostnad. Förutsättningen är att dörren är monterad av en av oss certifierad montör samt att villkoren i garantibeviset är uppfyllda.

Ljudklasser

Våra säkerhetsdörrar ger också ett effektivt skydd mot störande ljud. Alla modeller uppfyller kravet på ljudreduktion från trapphuset med Rw 38dB och Rw 43dB.