Säkerhet


Säkerhet utan avkall på design


Bara den som blivit utsatt för inbrott förstår vidden av det obehag det innebär. Förlorade ägodelar, vandalisering och inte minst, känslan av att okända inkräktare varit på plats i det egna hemmet.

Med en säkerhetsdörr till lägenheten ges inkräktaren en tuffare match. Vi erbjuder genuina, stryktåliga ståldörrar, noggrant utformade för att stå emot varje typ av angrepp. En bra säkerhetsdörr ger också ett starkt brandskydd och står emot ljud och besvärande dofter.


En bra säkerhetsdörr ger också ett starkt brandskydd och står emot ljud och besvärande dofter.

Utan att överdriva vill vi påstå att säkerheten i våra dörrar alltid har fått komma som nummer ett. Vi har steg för steg utvecklat material och konstruktion fram till en dörr som uppfyller även de tuffaste säkerhetskrav. Säkerhet har prioriterats utan att behöva göra avkall på utseendet. Robusts dörrar ger idag ett lyft åt varje miljö.

Certifierad

Robusts säkerhets-
dörrar är testade och certifierade i Sverige

Producerade dörrar

0

Ljudisolering

Våra säkerhetsdörrar ger också ett effektivt skydd mot störande ljud.

Brandsäker

Branddörren står emot brandspridning isolerar för att bromsa temperaturökningar.

Klassificering


Varje år drabbas nära
22 600 svenska hem av inbrott. Över 8 000 av tillgreppen avser inbrott i lägenheter.
Säkerhetsklasser
Robusts säkerhetsdörrar är testade och certifierade enligt den senaste europeiska standarden SS-EN 1627. Standarderna tar fasta på dörrens förmåga att stå emot ett angreppsförsök. Robusts säkerhetsdörrar lever upp till klass RC 3 enligt EN 1627.
Brandklasser
I offentliga miljöer är brandskyddet inte alltid valbart utan ett, av myndigheterna, fastställt krav omgärdat av skyddsföreskrifter.

I olika skyddsklasser föreskrivs nivåer på brandskyddande egenskaper. Branddörren ska genom konstruktion och materialval stå emot brandspridning och vara isolerande för att bromsa temperaturökningar. Den ska också sluta tätt för att förhindra spridning av rök och skadliga gaser.

Robusts branddörrar är godkända enligt brandklasserna A60 / A90 / A120* samt EI30 / EI60. EI60 innebär att dörrarna är både isolerande och uppfyller täthetskraven i minst 60 minuter.

*Enligt Boverkets Byggregler BBR (5:2311) är det generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass. Dvs en typgodkänd branddörr i A-klass får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med samma tidskrav.
Ljudisolering
Våra säkerhetsdörrar ger också ett effektivt skydd mot störande ljud. Alla modeller uppfyller kravet på ljudreduktion från trapphuset med Rw 35 dB alternativt 40 dB. Dessutom har vi även CE märkta branddörrar som uppfyller 39 dB och 45 dB.
Rökgastäthet
Inandning av giftig rök är den vanligaste dödsorsaken vid bostadsbränder. Från 1 januari i år föreskriver därför Boverket lägenhetsdörrar som står emot rök och skadliga gaser. Lagkravet gäller både vid uppförandet av nya bostadshus och vid ombyggnation av äldre fastigheter.

En dörr godkänd enligt Brandgastäthetsklass Sa/Sm förhindrar rök och gaser att passera i händelse av brand. Rökgastäthetsklass Sa påvisar dörrens förmåga att sluta tätt mot rumstempererad gas medan Rökgastäthetsklass Sm avser kapaciteten att hindra varm rök att passera. I båda fallen ger Robusts dörrar brandgastäthet i båda riktningarna.

Robusts säkerhetsdörrar (tamburdörrar) har en konstruktion som ger oss brandklassning EI30, och A60. Godkännandet enligt brandgastäthetsklass Sa/Sm ger oss ytterligare bevis för att våra dörrar har det som krävs för fullgott brandskydd.