Robust ståldörrar

Om oss

På Robust Ståldörrar AB har vi tillverkat dörrar i över 40 år. Vår specialitet ligger tveklöst inom säkerhet där vi erbjuder trygga säkerhetsdörrar för lägenheter samt stabila branddörrar för bostäder, industri och offentliga miljöer.
Fabriken i värmländska Nykroppa är idag en högmodern anläggning med resurser för tillverkning av de flesta dörrtyper. En bärande del av vår produktidé är att utveckla dörrar som står emot även de tuffaste påfrestningar. Säkerhetsdörren, företagets huvudprodukt, bygger på en konstruktion av stål för att stå emot tjuvens hjälpmedel. Säkerhetsdörren ska även reducera ljud och hindra spridning av brand, rök och lukter.

Över tiden har vi lärt oss att stabil konstruktion inte på något sätt behöver innebära avkall på utseendet. Robusts dörrar har idag en design som ger ett lyft åt varje miljö och finns i ett stort antal utföranden.
slide

Organisation

Robust Ståldörrar AB har sedan februari 2013 en ny stabil huvudägare, norska Norvestor Equity AS.

Norvestor är en av Norges ledande private equity-aktörer med ägarengagemang över hela Skandinavien. Företaget fokuserar på norska och svenska tillväxtbolag med förutsättningar att nå ledande positioner på den nordiska marknaden. Robust AB, en modern industrikoncern med producerande koncernbolag, tillför produktionskunskap och gedigen marknadserfarenhet från bygg- och industrisektorn.

Med stabila, marknadsoffensiva ägare i både Sverige och Norge, har vi utmärkta förutsättningar för fortsatt utveckling på hela den skandinaviska marknaden. Ståldörrsproduktionen sker i värmländska Nykroppa, ca 70 km nordost om Karlstad. Här genomförs idag hela produktionskedjan, från utveckling och produktion till leverans. I Nykroppa finns också koncernens huvudkontor. Kontakter med den norska marknaden sköts via dotterbolaget Robust AS.

slide

Historiken ger oss styrka

Vår dörrtillverkning har sin historia. Under olika namn och ägare finns rötter, djupa nog att ta oss tillbaks ända till slutet av 1800-talet. Mycket har dock förändrats över tiden.

Dörrtillverkningen i Nykroppa påbörjades 1971 som ett resultat av en lyckosam dialog mellan svenska staten och dörrtillverkaren Rosengrens i samband med strukturrationaliseringar inom Nykroppa Jernverk. Ett antal namn- och ägarskiften senare antogs 1992 vårt nuvarande namn Robust Ståldörrar AB. Sedan 2013 är norska Norvestor Equity AS vår huvudägare.


Kvalitet och miljö

En självklarhet

Kvalitet är ett självklart nyckelord som går som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 ger oss styrning och kontroll men också ett effektivt verktyg för att möta våra kunders behov, nu och i framtiden. Kvalitet och miljö.
Det är för oss en självklarhet att producera på ett sätt som minimerar påverkan på miljön. I praktiken innebär detta hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, genomtänkta system för återanvändning av material och produktionsmetoder som förhindrar alla typer av föroreningar.

Våra dörrar tillverkas utan miljöpåverkande ämnen och har en konstruktion där varje del kan återvinnas. Från stålet och isoleringen i våra dörrblad till lås, beslag och andra detaljer. Som kund ska du känna dig trygg i vetskapen att vi uppfyller viktiga miljökriterier. Självklart låter vi därför våra produkter granskas av viktiga miljöaktörer som SundaHus. SundaHus arbetar för att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. Vi är också godkända för svanenmärkta hus.

Byggvarubedömningen bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. För oss innebär kvalitet inte bara stabila, säkra och snygga dörrar. Det innebär också att bry sig om och ta ansvar för ett långsiktigt hållbart samhälle.
Vill du veta mer om vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta oss; 0590-187 00 / info@robust.se.