Glaspartier

Kombinerat brand- och säkerhetsskydd

Systemet GLAS-DOR är typgodkänt för de flesta brandklasser i kombination med skyddsklass, t.ex. EI 60 och RC3. Brandsäkerheten tillhandahålls i enlighet med gällande svenska typgodkännanden samt den gemensamma europastandard SS-EN 16034. Skyddsklasserna RC3 och RC4 är testade enligt SS-EN 1627.
Profildjupet kan justeras för att passa specifika krav, t.ex. 65, 70 och 90 mm.

Förutom kraven på brandresistens måste glaset även uppfylla kraven på inbrottstålighet enligt EN 356 såväl som beslag. Typgodkända lösningar omfattar bland annat multipunktlås (MPL). Utöver uppfyllda brand och- skyddsklasser är GLAS-DOR skottsäker enligt SS-EN 1522 och reducerar ljud upp till Rw 55dB.

Introducerar Robusts nya glasade stålprofilsystem

Robusts ”GLAS-DOR” är ett är brandisolerat profilsystem med en kärna av brandsäker isolering för glasdörrar, skjutdörrar, skiljeväggar och fönstersektioner. GLAS-DOR tillverkas i Storbritannien och är testade efter både svenska typgodkännanden och europeiska standarder. Glaspartier blir allt mer populära samtidigt som kraven på säkerhet och brand ökar. Med vårt glasade profilsystem behöver ni varken göra avkall på säkerhet, brand, ljud eller design, med "GLAS-DOR" får du både stil och säkerhet i samma paket.

Ljudreduktion upp till Rw 55dB


Skottsäker enligt SS-EN 1522


Upp till två timmars brandskydd


Robusts brandsäkra stålsektioner har testats enligt BS476: Del 22: 1987. Väggsektioner står emot brand i upp till 120 minuter, dörrset upp till 90 minuter, 60 minuters isolering samt skjutdörrar med dubbla blad, topp- och sidofönster som klarar 30 minuter.
Dörr- och väggsektioner utgör brandväggar i till exempel korridorer, huvudpassager och trapphus som används som utrymningsvägar vid brand. Den solida och brandisolerade kärnan mellan stålprofilerna minskar effektivt värmeöverföringen från sidan av dörren eller väggen som exponeras för elden.

Upp till 120 min

100 %


NYCKELFUNKTIONER


- Brandskydd upp till 2 timmar – SS-EN 16034
- Brandsäkra skjutdörrar upp till 30 min
- Inbrott- och skottsäkert
- Sidoljus och överljus tillgängliga
- Dörrblad och ramprofiler tillgängliga 30, 50 och 85 mm
- Smala 20mm och breda profiler tillgängliga: 85, 130, 180 eller 260 mm


Lämplig för ett brett utbud av arkitektoniska projekt

Robusts GLAS-DOR profilsystem är avsedda att användas till glasdörrar, automatiska skjutdörrar, sidoljus, överljus, vägg & fönsteravsnitt, i kontor, köpcenter, flygplatser, hotell, sportcenter, banker, ambassader, fängelser, skolor, sjukhus etc.

Unika brandresistenta skjutdörrar

Robust har utvecklat och testat en typgodkänd 30/30 brandresistent skjutdörr till BS476. Dörren drivs med Besam Unislide (inklusive LD 550494). Max sektionsdimensioner är 10 x 3 m och de maximala dörrbladets dimensioner är 1250 mm. Detta ger max. öppning av 2210 mm för dubbelsidiga skjutdörrar. Vänligen se IFC: s bedömningsrapport.

Observera att dörrblad i skjutdörrar inte får passera över något vertikalt element, eftersom det finns risk för skador. Skjutdörrar får inte installeras längs evakueringsvägar och vid behov måste en nödutgångsdörr installeras vid sidan.