Branddörrar

I olika brandklasser föreskrivs nivåer på brandskyddande egenskaper. Branddörren ska genom konstruktion och materialval stå emot brandspridning och vara isolerande för att bromsa temperaturökningar. Den ska också sluta tätt för att förhindra spridning av rök och lukter.


Robusts branddörrar är godkända enligt gällande brandklasser. Enligt Boverkets Byggregler BBR (5:2311) är det generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass (*). Dvs en typgodkänd branddörr i A-klass får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med samma tidskrav. Mer information om Robusts brandklasser finns i våra datablad.

A60, A90. A60/EI60 * innebär att dörrarna är både isolerande och uppfyller täthetskraven i minst 60 minuter. Brandklass A120 innebär att dörren står emot brand i 120 minuter och att temperaturstegringen på den från branden vända sidan är högst 280°C i genomsnitt och 330°C i enstaka punkter.

Vår nyaste dörr klarar också brandklass EI60 vilket innebär att temperaturstegringen är högst 140° C i genomsnitt och 180°C i enstaka punkter under de första 60 minuterna.
Branddörrar har en uppbyggnad som optimerar viktiga egenskaper som stabilitet, hållbarhet och gastäthet. Branddörrens blad tillverkas av obehandlad aluzinkplåt. Genom längsgående stålstag som pressvetsas och håller samman dörrplåtarna ges dörren god stabilitet. Dörrbladen fylls med mineralull med mycket goda värmeisolerande egenskaper. Välisolerade dörrar ger, som bonus, även bra ljudisolering.

Gångjärn

Justerbara gångjärn ger en jämn belastning mot karmen och reducerar risken för att dörren hänger sig. Justeringar görs enkelt med insexnyckel. Dörren kan även förses med panikreglar för snabb utrymning vid akuta situationer.

Karmar

Robusts branddörrar levereras med karmtyp A, B och C. Karmarna kan som tillval förses med extra tätningslist vid högre krav på ljudreduktion. Vilket bidrar till förhöjd tätning och en ”tystare dörr”.

Detaljer

Dörrarna är som standard förstärkta för dörrstängare på anslagssidan och är försedda med lås godkända enligt SS 3614. Som tillval erbjuds förstärkning för dörrstängare även på gångjärnssidan.
Dörrar och karmar levereras som standard i aluzink, alternativt prelackad vit aluzink. Aluzink har högre prestanda och korrosionsbeständighet jämfört med varmförzinkat stål som måste grundmålas, medan Aluzink kan sitta i utomhusmiljö utan att behöva efterbehandlas. Robust Aluzink är även primad för att kunna täckmålas direkt om så önskas. Som tillval erbjuds även laminat eller andra kulörer anpassade efter den miljö där dörren monteras. I miljöer med speciella designkrav kan dörrarna förses med glasöppningar, profilering mm.

Offentlig miljö

I offentliga miljöer är brandskyddet inte alltid valbart utan ett, av myndigheterna, fastställt krav omgärdat av skyddsföreskrifter.
Branddörren ska vara isolerande för att bromsa temperaturökningar till följd av brand. Den ska också sluta tätt för att förhindra rök och skadliga gaser att passera, vilket är den enskilt största garantin för fler räddade liv.

EI-klass


Bromsar temeraturförändring


Viktig del av kompletta skalskyddslösningar


För att begränsa brandens effekt ska dörrar och andra genomföringar uppfylla samma höga säkerhetskrav som den brandcellsgräns – vägg, tak, golv – de monterats i. Våra dörrar är konstruerade för att med marginal motsvara dessa krav.
Skalskyddet innefattar även egenskaper nödvändiga för att förhindra intrång. Även här erbjuder våra dörrar många fördelar. Väl genomtänkta brytskydd och bakkantssäkringar mot karm ger en extra gardering mot inbrott. Cylinderlås med låsring ger skydd åt hela låscylindern, och cylinderringens koniska form gör det dessutom nästintill omöjligt att få fäste med rörtång eller andra redskap vid försök att bryta bort cylinderringen och låscylindern från dörrbladet. Dörrarna kan också förses med olika typer av elfunktioner, till exempel elslutbleck, lås med microbrytare, eltryckeslås och motorlås.

Skydd

100 %


Tryggt brandskydd


Branddörren (BY) är utvecklad för miljöer med höga brandkrav och uppfyller skyddsklassen A60. Vill man ha högre brandklass kan man välja vår brandytterdörr (BYR) som uppfyller brandklass A90. Såväl dörren som karm och anslagströskel är av stål med helt andra brandegenskaper än trä. Material och konstruktion ger också dörren god stabilitet.

Vår nyaste branddörr (BA) uppfyller brandklass A120/EI60 vilket innebär extremt goda egenskaper att bromsa snabba temperaturstegringar.

Att den nya dörren uppfyller brandklass A120 innebär att dörren står emot brand i 120 minuter och att temperaturstegringen på den från branden vända sidan är högst 280°C i genomsnitt och 330°C i enstaka punkter.

Dörren klarar också brandklass EI60 vilket innebär att temperaturstegringen är högst 140°C i genomsnitt och 180°C i enstaka punkter under de första 60 minuterna.

Dörren erbjuds som enkeldörr i storlekar upp till 12 x 25M, alternativt i pardörrsutförande med maxmåttet 23 x 25M.


Ljudreduktion

Branddörren (BY) ger också ett effektivt skydd mot störande ljud. Den finns i Rw 38dB, Rw 39dB, Rw 43 db, Rw45db. Utvändiga dörrar CE-märks. Hinder mot rök och lukt. Robust branddörrar har en specialutvecklad karm med tätningslist. Konstruktionen tätar skarven mellan dörr och karm och förhindrar spridning av rök och gaser. Tätningslisten reducerar också spridning av oönskade lukter.

Snygg och trygg

En branddörr är aldrig ett onödigt tillval. Brandskyddet ska tvärtom ses som en värdefull gardering och ett sätt att vinna tid då olyckan väl är framme. Ett förstärkt personskydd i skolor, varuhus, restauranger, nöjeslokaler och andra miljöer där stora grupper av människor vistas, och där brand och rökutveckling kan få allvarliga konsekvenser.